lv ru en ee lt

Iepirkumi

Sarunu procedūra

  • IEPIRKUMA PROCEDŪRAS RC/2017/2 “Plaisu monitorings ēkām Merķeļa ielā 2, 4 un 6 cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas laikā” ietvaros noslēgtais līgums.
  • IEPIRKUMA PROCEDŪRAS RC/2017/1 “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4. FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” ziņojums (rc2017_1_zinojums.pdf) un noslēgtais līgums (rc2017_1_ligums.pdf)

Iepirkuma priekšmets:

  • TIEK IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS "RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/2. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 03.08.2016.
  • IEPIRKUMS "RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/2" TIEK PĀRTRAUKTS. Iemesls: Iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumu maiņa. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma priekšmets:

  • TIEK IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS "RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/3" . Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma pielikumi

Jautājumi un atbildes

Lēmums

2016. gada 22. augustā. Līgumu par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā,tehnisko apsekošanu slēgt ar SIA "CMB". Plānotais līguma izpildes termiņš 30.11.2016.

Sarunu procedūra:

Tiek pārtraukta Sarunu procedūra ID Nr.RC/2016/4 "RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELAS FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA" pamatojoties uz to, ka būvdarbiem nepieciešamā kopējā līguma summa neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām.