lv ru en ee lt

Stājies spēkā spriedums, ar kuru atzītas valsts īpašuma tiesības uz zemi zem Rīgas cirka

03.07.15

Stājies spēkā spriedums, ar kuru tiesa atzina valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Merķeļa ielā 4, Rīgā, kas sastāv no viena zemesgabala 3807 kvadrātmetru platībā un uz kura atrodas Rīgas cirks.

Kā aģentūru LETA informēja Augstākās tiesas (AT) preses sekretāre Baiba Kataja, 30.jūnijā AT Civillietu departaments ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar ko stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 11.novembra spriedums, ar kuru atzītas valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zem cirka ēkas Rīgā, Merķeļa ielā 4, kas sastāv no viena zemesgabala 3807 kvadrātmetru platībā, un noraidīja prasību daļā par pienākuma uzlikšanu izmaksāt kompensāciju vai ierādīt līdzvērtīgu zemesgabalu.

Toreiz tiesa noraidīja valsts Kultūras ministrijas (KM) personā un VSIA "Rīgas cirks" prasību pret Rīgas domi, Rīgas pilsētas zemes komisiju, bijušo cirka mākslinieci Dzintru Žildi un Vilhelmīni Mangali ar trešajām personām, tajā skaitā AS "Reverta", daļā par pienākuma uzlikšanu izmaksāt kompensāciju vai ierādīt līdzvērtīgu zemesgabalu.

LETA jau ziņoja, ka šajā lietā AT Senāts 2012.gadā atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu daļā, ar kuru prasība tika noraidīta, tas ir, daļā par īpašuma tiesību atzīšanu valstij. Pārējā daļā - par dāvinājuma līguma spēkā neesamību - spriedums tika atstāts negrozīts.

Dāvinājuma līgumu, ar kuru zeme zem cirka mājas savulaik tika uzdāvināta bijušajai cirka māksliniecei Žildei, AT Civillietu tiesu palāta 2012.gada 15.februārī atzina par spēkā neesošu. Līdz ar to AT nolēma atcelt Rīgas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 11.jūnija lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušajam īpašniekam Jurim Bīviņam un Vilhelmīnei Mangalei uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu 3800 kvadrātmetru platībā Rīgā, Merķeļa ielā 4.

Tāpat AT atzina par spēkā neesošu 1998.gada 20.septembrī starp Bīviņu un Žildi noslēgto 3/4 domājamo daļu zemes Merķeļa ielā 4 dāvinājuma līgumu, kā arī dzēsa ierakstu Zemesgrāmatā par Žildes un Mangales īpašuma tiesībām uz šo zemesgabalu. Tomēr AT toreiz noraidīja KM un "Rīgas cirka" prasību, kurā bija lūgts atzīt zemesgabalu zem Rīgas cirka par valsts īpašumu.

Kā ziņots, 2009.gada 13.maijā šajā lietā iepriekšpieņemto AT spriedumu, ar kuru KM un "Rīgas cirka" prasība tika noraidīta, atcēla AT Senāts, kas lika lietu atkārtoti izskatīt AT. Šajā lietā kopā ar Žildi piedalījās arī pārējās divas tagadējās zemesgabala un cirka ēku daļu īpašnieces Mangale un Jura Bīviņa atraitne Sarmīte Bīviņa, kā arī Rīgas dome un pilsētas Zemes komisija. Pirms tam, 2006.gada 22.novembrī, KM un "Rīgas cirka" prasību noraidīja Rīgas apgabaltiesa. KM par šo spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību AT. AT 2008.gada 27.martā KM un "Rīgas cirka" prasību noraidīja.

LETA