lv ru en ee lt

Būvniecības kontrolieri ļauj ekspluatēt daļu Rīgas cirka ēkas

11.09.15
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atļāvis ekspluatēt daļu Rīgas cirka, pieprasot nekavējoties slēgt ēkas daļu, kurā konstatētas būtiskas atkāpes no ēkas drošuma prasībām, informē BVKB pārstāve Evija Ansonska.

Savukārt attiecībā par tirdzniecības un biroja ēku Lomonosova ielā 6 BVKB pieņēmis lēmumu atļaut tālāku tās ekspluatāciju. Vienlaikus BVKB sekos līdzi konstatēto trūkumu novēršanai un tālākai ēku ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

"Rīgas cirka vadība ir iesniegusi BVKB konkrētus priekšlikumus ēkas ekspluatācijas tālākai nodrošināšanai un iestādes darbības turpināšanai. Arī Lomonosova ielas 6 īpašnieks pēc BVKB pieprasījuma ir operatīvi iesniedzis sertificēta būvuzrauga un būvkonstruktora atzinumu, ka ēkas pagraba konstrukcijas nodrošina visu uz tām balstīto augšējo stāvu slodžu uzņemšanu. Abi minētie gadījumi apliecina, ka ir iespējams rast efektīvus risinājumus, ja abas puses izprot situācijas nopietnību un sper konkrētus soļus, lai novērstu pārkāpumus un būtiski uzlabotu ēkas drošumu," uzsver BVKB vadītājs Pēteris Druķis.

Birojs 2015.gada pirmajos astoņos mēnešos pārbaudījis vairāk nekā 1000 publisko ēku visā Latvijā, no tām 47% ir izglītības iestādes. Līdz gada beigām BVKB plāno apsekot vēl vismaz tikpat daudz un īpašu uzmanību pievērst skolām, bērnudārziem, birojiem un viesnīcām, tādējādi līdz gada beigām kopumā pārbaudot ap 2000 publisko ēku. Lai realizētu birojam uzticētos pienākumus, pašlaik birojā strādā 50 darbinieki, no tiem aptuveni puse jeb 22 ir sertificēti būvspeciālisti ar nopietnu darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs.

Kā ziņots, šā gada aprīlī, veicot sabiedrisko ēku apsekošanu, birojs konstatēja, ka Rīgas cirka ēka, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ir ļoti sliktā stāvoklī un tai nekavējoties nepieciešams kapitālais remonts un ēkas nesošo konstrukciju stiprināšanas darbi. BVKB informēja, ka slēdzienā par Rīgas cirka ēkas stāvokli ēkas īpašniekiem tika darīts zināms, ka ēku nedrīkstētu izmantot, norādot, ka ēkas īpašnieks uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, kas varētu iestāties.

Ziņu aģentūra: