lv ru en ee lt

Informācija par kapitālsabiedrību

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2016. gadu​

Samaksātie nodokļi un nodevas 2016. gadā

Saņemtais valsts un pašvaldības finansējums 2016. gadā

VSIA Rīgas cirks Finanšu pārskats 01.01.2017. - 31.03.2017.

Informācija par iepirkumiem tiek publicēta šeit: http://cirks.lv/lv/kontakti/iepirkumi/

VSIA Rīgas cirks top jauna stratēģija, kas tiks iesniegta kapitāldaļu turētājam - Kultūras ministrijai 2017. gada 15. jūnijā. Stratēģijā tiks noteikti jauni finanšu un nefinanšu mērķi, kas palīdzēs Rīgas cirkam attīstīties par starptautisku, mūsdienīgu un tradīcijām bagātu mākslas centru, kas rada un uzņem daudzfunkcionālus cirka mākslas, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.